zarządzenie dyrektora str 2

zarządzenie dyrektora str 2