Dokumenty Szkoły oraz Przedszkola

STATUT-ZE-W-NOWINACH-WIELKICH

 

Tryb zgłaszania przez rodziców chęci uzyskania opieki nad dzieckiem w Przedszkolu Gminnym

Procedury bezpieczeństwa przyjmowania dzieci i sprawowania nad nimi opieki w Przedszkolu Gminnym

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Przedszkolu Gminny

 

ZARZĄDZENIE NR 7-2020 DYREKTORA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W NOWINACH WIELKICH

Regulamin przedszkola

Program wychowawczo – profilaktyczny

Wewnątrzszkolne ocenianie

 

Aneks w sprawie regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018-2019

Załącznik nr 1 do statutu Zespołu Edukacyjnego zawierający szczegółowe warunki oceniania zachowania dla klas IV-VIII

 

SZKOLNA INSTRUKCJA SPRAWDZIAN

REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO

REGULAMIN ZFŚS 2019

WNIOSEK DO ZFŚS

REGULAMIN RADY RODZICÓW szkoły

REGULAMIN RADY RODZICÓW przedszkola

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W ZESPOLE EDUKACYJNYM ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

 

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH

 

Obowiązki pracowników Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich w

 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

 

zestaw programów wychowania przedszkolnego 2019-2020

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2019-2020

 

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ NR 3

informacja o godzinach przyjmowania petentów

GODZINY LEKCJI

godziny pracy pedagoga

godziny otwarcia świetlicy szkolnej

GODZINY PRACY LOGOPEDY W ROKU SZKOLNYM 2019-2020