Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W NOWINACH WIELKICH

Godziny Pracy Specjalistów

Bogumiła Kasperek - Plan Godzin Pracy Pedagoga Szkolnego

Powered By EmbedPress

Wojciech Nowicki - Plan Godzin Pracy Pedagoga Specjalnego

Powered By EmbedPress

Monika Lewandowska - Harmonogram Zajęć Psycholog

Powered By EmbedPress

Marzena Bukowska - Plan pracy wychowawcy, nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich - pierwszy semestr 2023/2024

Powered By EmbedPress

Hanna Krobicka - zajęcia logopedyczne w przedszkolu oraz w szkole
plan pracy I semestr 2023/2024

Powered By EmbedPress

Elżbiety Woźniak - Plan zajęć pedagoga szkolnego

Powered By EmbedPress