“Jestem małym przyjacielem przyrody “

W roku szkolnym 2023/2024 nasze przedszkole dołączyło do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Jestem małym przyjacielem przyrody”.
Głównym założeniem projektu jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.
Efekty pracy naszych przedszkolaków ukażą się niebawem.