Akcja Sprzątania Świata

18 września nasza szkoła wzięła udział w 30. Akcji Sprzątania Świata. Ten dzień rozpoczęliśmy od krótkiego przedstawienia historii akcji oraz celu, w jakim następnie uczniowie udali się na spacer. W najbliższej okolicy szkoły zbieraliśmy odpady, które udało nam się znaleźć na naszej drodze. Towarzyszyły wszystkim dobre humory, ponieważ przyświecał nam jeden najważniejszy cel – aby przyroda, która nas otacza była czysta! Dzięki temu na pewno przyjemniej będzie nam się przychodzić do szkoły, jak również z niej wracać. Jest to też czas, w którym możemy zastanowić się nad tym, co możemy zrobić każdego dnia, aby odpadów było jak najmniej.

 

y zrobić każdego dnia, aby odpadów było jak najmniej.