BEZPIECZNE FERIE

Pogadanki przy tablicy na holu szkolnym na temat ,, Bezpiecznych ferii”.