Biesiadorajdy inaczej

Biesiadorajdy inaczej

W szkole podstawowej w Nowinach Wielkich realizowany jest od wielu dni projekt finansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Witnica pt.: „Orzeł biały – nasza duma, Biesiadorajdy 2019 roku”. Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego modelu wychowania w duchu patriotycznym, wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i umiejętności pozwalające na świadome korzystanie z naszych polskich tradycji oraz celowe i świadome kształtowanie tożsamości narodowej młodego pokolenia. Budowanie poczucia przynależności narodowej, szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi. Budowanie języka tolerancji i argumentów, stąd w naszej szkole wiele ciekawych dodatkowych tematów, spotkań i zadań. Dominują ciekawe lekcje patriotyczne; polskie drogi do niepodległości, „Orzeł biały – nasza duma”, spotkania z najstarszymi mieszkańcami z naszej gminy, udział w debatach i prelekcjach. Oglądanie filmów przyrodniczych, historycznych oraz aktualnych wydarzeń politycznych w kraju. Dzisiaj tj. 07 maja br uczniowie wzięli udział w akcji „ Żywa flaga”, tworząc na boisku przed szkołą ogromną biało – czerwoną flagę. Ostatni dzień maja będzie uwieńczeniem projektu i wszyscy spotkamy się na Biesiadorajdach, gdzie uczniowie będą prezentowali wiedzę zdobytą w czasie realizacji projektu.