Certyfikat Małego Przyjaciela Przyrody

Nasze przedszkole uzyskało certyfikat Małego Przyjaciela Przyrody.
W bieżącym roku szkolnym dzieci brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ” Jestem Małym Przyjacielem Przyrody”, podczas którego wykonywały różne zadania i poszerzały swoją wiedzę przyrodniczą.