I INSTRUKCJA ZGŁASZANIA KWARANTANNY PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH, PLACOWEK OŚWIATOWYCH I INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3