II MARSZ GODNOŚCI W WITNICY

II MARSZ GODNOŚCI W WITNICY
Dnia 6 maja w Witnicy odbył się Marsz godności zorganizowany przez wolontariat SP nr 2 w Witnicy w którym wzięliśmy udział na zaproszenie Pani Marzeny Wydry. Marsz wyruszył sprzed Szkoły Podstawowej nr.2 , przeszliśmy w głośnej i wesołej atmosferze na Plac Andrzeja Zabłockiego. Taką samą trasą wróciliśmy do siedziby organizatora, gdzie osoby z niepełnosprawnościami prezentowały swój dorobek . Czekało na nas wiele atrakcji. Celem akcji było uwrażliwienie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które żyją wśród nas oraz okazywanie empatii i wyrażanie niezgody na różne formy dyskryminacji, których doświadczają w życiu.
Z wyrazem szacunku
Wolontariusze