Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?
Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?
• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa,
zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie
ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.
• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły.
Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje
dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują
dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z
urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje
dziecko będzie mogło się uczyć.
• Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest
nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest
przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
• Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym,
szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła
może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
• Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie
przedmiotów nauczania.
• Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologicznopedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną
m. in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.
Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.
Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
Dodatkowe informacje uzyskasz:
pod numerem telefonu:
+48 22 34 74 708 | [email protected]