Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Nowinach wielkich na rok szkolny 2022/2023- Dzieci miejscowe