Komunikat dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich

Komunikat dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich

 

Rozporządzeniem MEN od 12 do 25 marca 2020 roku zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Oznacza to, że w tym okresie w szkole nie będą prowadzone bezpośrednio z uczniem zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z wyjątkiem 12 i 13 marca 2020 roku, kiedy prowadziliśmy działalność opiekuńczą. Zawieszenie nie zwalnia pracowników z obowiązku świadczenia pracy.

  • Organizacja pracy dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich od 16 do 25 marca 2020 roku:

– codzienny bezpośredni lub pośredni monitoring budynków szkoły i przedszkola kontrola placów zabaw, boisk, pomieszczeń,

– codzienna praca w gabinecie od 9:00-11:00,

– stały kontakt z rodzicami i nauczycielami pod nr tel. 605-241-809,

– codzienny monitoring gotowości pracowników do pracy,

– śledzenie na bieżąco komunikatów MEN, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanepidu, Premiera, LKO, Wojewody i Burmistrza Miasta i Gminy Witnica,

– zdalne zarządzanie Zespołem Edukacyjnym.

2) Organizacja pracy nauczycieli od 16 do 25 marca 2020 roku :

– codzienne śledzenie strony internetowej Zespołu Edukacyjnego,

– wspieranie uczniów w samodzielnej nauce w domu i kontakt z uczniami za pomocą e- dziennika, strony internetowej przedszkola, szkoły lub monitoringu dla rodziców,

– przesyłanie codziennie informacji do dyrektora o gotowości do pracy na adres [email protected],

– przygotowanie i przesyłanie uczniom i rodzicom dzieci z przedszkola materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu.,

– samokształcenie i doskonalenie zawodowe w zakresie potrzeb indywidulanych każdego nauczyciela.

3) Organizacja pracy pracowników administracji i obsługi od 16.03.2020 roku do 25.03.2020 roku :

-pracownicy administracji pracują zdalnie, codziennie od 7:30 do 15:30, wykonują wszystkie powierzone obowiązki na bieżąco.

– pracownicy obsługi kontrolują placówki szkoły i przedszkola codziennie. Sprowadzają stan boisk, budynków, kotłowni. Drożność kanalizacji wodnej, C.O  i sprzętu w obu placówkach. Są w głowowości i na bieżąco wykonują wszystkie powierzone przez dyrektora zadania wynikające z organizacji pracy.

– pozostali pracownicy są w gotowości i przyjeżdżają do placówek w określonych przez dyrektora godzinach, wykonując zalecone zadania bez możliwości kontaktu z innymi pracownikami.

4) Organizacja nauki uczniów w domu w okresie od 16-25.03.2020 roku:

– codzienne  śledzenie i wykonywanie zadań zaproponowanych przez nauczycieli na WhatsApp-ie, zgodnie z planem lekcji,

– bezpośredni kontakt z nauczycielami przedmiotów w sytuacji pytań niedomówień czy niezrozumiałych zadań,

– rzetelne i sumienne realizowanie nauki w domu, korzystanie z programów edukacyjnych proponowanych przez MEN www.edpodreczniki.plwww.cke.gov.plwww.gov.pl/zdalnelekcje, linki do materiałów edukacyjnych partnerów serwisu,  filmami instruktażowymi lub TVP 1.