Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W NOWINACH WIELKICH

List do świętego Mikołaja

20 grudnia w klasie II i III odbyło się podsumowanie literackiego konkursu na list do świętego Mikołaja. Celem konkursu było zachęcanie uczniów do twórczych działań, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami literackimi, promowanie starannego, estetycznego zapisu, rozbudzanie magii świąt Bożego Narodzenia.

Laureaci konkursu w klasie II: Martyna Kondracka, Natala Smiljković, Amelia Świerniak, Wiktor Sętkowski.
Laureaci konkursu w klasie III: Patryk Kucała, Piotr Semeniuk, Tobiasz Burzyński, Jakub Sadowski, Maria Drzewiecka, Julia Kanarska.
Wyróżnienia w klasie III: Natalia Krawczyńska, Julia Jasińska, Dawid Błaszków, Bartłomiej Kopyra.
Laureaci konkursu w klasach IV-VI: Weronika Kierkowska, Ada Babij, Julia Kwartnik, Kacper Klamann, Dorian Łukasik, Borys Krzykała, Jakub Ufir.