NARODOWE CZYTANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWINACH WIELKICH

Od września roku szkolnego 2017/2018 w szkole w Nowinach Wielkich organizowane jest „Narodowe czytanie.” Celem spotkań jest zachęcenie młodych ludzi do czytania nie tylko lektur szkolnych, ale również książek poruszających tematy współczesnego człowieka. Od listopada br. czytane są książki zakupione w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Naszymi gośćmi byli: pan Dariusz Jaworski- burmistrz Miasta i Gminy Witnica, pan Paweł Łopatka- zastępca burmistrza Miasta i Gminy Witnica, pani Katarzyna Domarecka- kierownik Wydziału Kultury Oświaty i Sportu w UMiG Witnica, pani Ewelina Górska- inspektor ds. kultury i sportu, pani Danuta Mazur- podinspektor ds. oświaty w UMiG Witnica.

Odwiedzili nas również: pani Izabela Araszczuk, pani Stefania Stodolak, pani Grażyna Dudek, pan Marek Kobylański, pani Zofia Morawiec, pani Zofia Pocztarek. Młodszym dzieciom czytała pani Elżbieta Woźniak- sekretarz naszej szkoły.

Spotkania odbywają się co miesiąc. Mamy nadzieję, że zarówno czytający jak i uczniowie są zadowoleni i z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania.