“Poznajemy różne zawody”

👩‍🏫👩‍🔬👨‍💻 👨‍🌾W ramach realizacji cyklu “Poznajemy różne zawody” staramy się przybliżyć dzieciom charakter i znaczenie różnych profesji. Oglądanie ilustracji, zdjęć, filmów, rozmowy na ten temat w znaczny sposób pogłębiają wiedzę przedszkolaków, wzbogacają ich słownictwo czynne i bierne oraz podnoszą świadomość na temat otaczającej rzeczywistości. Ciekawym elementem, dopełniającym zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, są spotkania z przedstawicielami poszczególnych zawodów, które są realizowane w naszej placówce przez cały rok.👮🧑‍🚒👨‍⚕️🧑‍🔧