PRACE UCZNIÓW POD HASŁEM ,,NOWINY DLA MAMY I TATY”

 

Prace uczniów ,,NOWINY DLA MAMY I TATY” wykonane na lekcjach informatyki podczas zdalnego nauczania.

Kartka na dzień Mamy Kartka na dzień Taty