Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich

Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich