Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminu ósmoklasisty w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich

Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich