Rozporządzenie w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, od pierwszego stycznia 2017 roku, opłata za pobyt dzieci 6 letnich w przedszkolu nie będzie pobierana.

Koszty powyższe ma refundować państwo z subwencji oświatowej. Rodzice dzieci 6-letnich będą pokrywać tylko koszty wyżywienia.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć dokument