Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W NOWINACH WIELKICH

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich to mieszkańcy Nowin Wielkich, Pyrzan, Boguszyńca i Świerkocina.

Najbardziej aktywni spośród wielu, którym los innych, potrzebujących pomocy nie jest obojętny.

Historia powstania SPD

W 2000 roku w naszej lokalnej społeczności diametralnie wzrosło bezrobocie. Bardzo dużo rodzin zostało pozbawionych pracy i środków do życia. Rodzice z istniejącego wówczas przy szkole Komitetu Rodzicielskiego coraz częściej zgłaszali problemy pojawiające się obok nich, a dotyczące ich znajomych i sąsiadów. Najbardziej aktywni postanowili to zmienić.

Już wtedy pomogli tym, którzy takiej pomocy potrzebowali najbardziej. Postanowili utworzyć stowarzyszenie, które zmieni ich los na lepszy. Pełni optymizmu i wiary doczekali się, że 25.06.2002 roku SPD zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze i jako stowarzyszenie działa do dziś.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom działa już 5 lat. W tym czasie udzieliło wielu rodzinom pomocy materialnej, finansowej i społecznej. Powierzone zadania członkowie wykonują zawsze rzetelnie z należytym szacunkiem do drugiego człowieka i z mottem, które zawsze nam przyświeca.

„Prawdziwie wielki człowiek to nie ten, który posiada, lecz ten, który dzieli swoje bogactwo pomiędzy innych”

Cele SPD

 • Wspieranie systemu wychowawczego Szkoły Podstawowej w Nowinach Wielkich.
 • Wszechstronny rozwój uczniów w naszej szkole.
 • Tworzenie ciekawej oferty pozalekcyjnej dla naszych dzieci np. basen, praca w gazetce redakcyjnej, teatrzyk, kółko plastyczne.
 • Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego na rzecz uczniów kl. 1-6 i młodzieży wiejskiej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 • Nawiązanie i realizowanie wymiany zagranicznej dzieci z krajów Unii Europejskiej.
 • Organizowanie wycieczek, biwaków i wyjazdów 1-dniowych dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej.
 • Likwidowanie trudności w nauce.
 • Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych w trudnej sytuacji materialnej.
 • Organizowanie zbiórki żywności i odzieży dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 • Poszukiwanie pracy dla bezrobotnych rodziców.
 • Organizowanie kursów, szkoleń dla samotnych matek.
 • Prowadzenie pedagogizacji rodziców.
 • Prowadzenie zajęć sportowych, korekcyjnych wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, likwidowanie wad postawy, promowanie zdrowego trybu życia.
 • Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń i spotkań dla członków Stowarzyszenia i innych Stowarzyszeń celem wymiany doświadczeń.
 • Współpraca z innymi Stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych oraz z innymi szkołami.
 • Organizowanie zabaw i imprez dla biednych dzieci np. paczki na św.Mikołaja, Andrzejki, zabawa choinkowa.
 • Wspieranie i realizacja programów dotyczących rozwoju kultury i wychowania wśród dzieci w trudnej sytuacji materialnej.

Zadania jakie wykonuje SPD

 • Coroczne akcje charytatywne przy współpracy Parafii Pyrzany, odbywają się 2 lub 3 razy w roku we wszystkich kościołach parafialnych i polegają na zbiórce pieniędzy, które przeznaczone są na akcję bożonarodzeniową i wielkanocną pod hasłem „Święta w każdym domu”. Z każdej akcji pieniądze są przeznaczone na bony żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin (przez 5 lat x 70 rodzin rocznie).
 • Malowanie mieszkań niezaradnym życiowo. Zdarza się, że wśród mieszkańców są ludzie, którzy nie mają pieniędzy na życie, a jeśli je dostają nie potrafią gospodarować , bo wówczas chcieliby kupić wszystko, czego do tej pory nie mieli. Członkowie SPD chętnie pomagają w zarządzaniu oraz niosą pomoc przy pracach remontowych, za które beneficjenci nie muszą płacić (3 rodziny)
 • Przygotowanie opału na zimę. Jeśli nie ma pieniędzy na chleb to na opał brakuje także. Członkowie SPD wykorzystują swoje możliwości i aktywność aby zimą nikomu nie dokuczał mróz . Na razie akcja cieszy się dużym powodzeniem (5 rodzin).
 • Zapewnienie lokalu zastępczego dla bezdomnej mieszkanki Nowin Wielkich na okres jednego roku, do czasu otrzymania mieszkania komunalnego ( 1 osoba)
  paczki z okazji Świętego Mikołaja dla najbiedniejszych dzieci ze szkoły podstawowej w Nowinach Wielkich (5 lat x 30 dzieci rocznie)
 • Realizacja projektu SPD z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „Kurs dla bezrobotnych”, przekwalifikowujących i przygotowujących do pracy na komputerze lub w zarządzaniu i marketingu, na który SPD uzyskało 6 000 zł. ( 50 uczestników). Dzięki tej akcji SPD zakupiło do szkoły kserokopiarkę.
 • Realizacja projektu SPD z U.M. i G. Witnica dotyczącego promocji zdrowia pod hasłem „Basen”. Stowarzyszenie uzyskało 2 400 zł na realizację zadania. Dzieci i młodzież ze wsi Pyrzany, Świerkocin, Boguszyniec i Nowiny Wielkie wyjeżdżały wiosną 5-krotnie na basen „Słowianka” w Gorzowie Wlkp. W projekcie wzięło udział 500 dzieci i młodzieży.
 • Udział SPD w imprezie gminnej organizowanej przez Żółty Pałacyk pt. „Święto krowy” i udział w promocji organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy.
 • Prezentacja dorobku naszego stowarzyszenia w Radio Gorzów.
 • Akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci i ich rodzin : (9 osób).
 • Zbiórka pieniędzy i pomoc rzeczowa rodziców chorej na raka Patrycji ze Świerkocina.
 • Zbiórka pieniędzy i pomoc rzeczowa dla Ani i jej chorej mamy z Nowiny Wielkich.
 • Pomoc rzeczowa dla chorej na raka Karolinki z Pyrzan.
 • Nagłaśnianie i rozpropagowanie akcji w woj.Lubuskim na rzecz chorej na serce Weroniki z Pyrzan, dziś 6-letniej uczennicy kl.”0” w przedszkolu gminnym „Na Środku Świata”.
 • Konsultacje z prof. Michałem Wojtalikiem z Kliniki Kardiologicznej w Poznaniu.
 • Konsultacje z dr n.med. Anną Turską-Kmieć z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
 • Załatwienie płyty z historią choroby Weroniki z Kliniki Kardiologicznej w Poznaniu i przesłanie jej do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wraz z decyzją o podjęciu się operowania dziecka z udziałem kardiochirurga z Kanady.
 • Uzyskanie pomocy z U.M. i G. Witnica na przewóz rodziców z Weroniką do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
 • Pomoc finansowa z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy dla rodziców chorej Weroniki.
 • Założenie konta przy Centrum Zdrowia Dziecka dla chorej Weroniki.
 • Przygotowanie audycji o sytuacji Weroniki i jej rodziny, udział w programie TVP.
 • Zbiórka pieniędzy na rzecz chorej Weroniki i jej rodziny, finansowanie przez okres 2 lat.
 • Dwukrotne sfinansowanie obozu w Pogorzelicy dla Weroniki , jej rodziców i rodzeństwa w czasie wakacji.
 • Współpraca z organizacją „Dar” z Witnicy (udział członków SPD w przygotowaniu i rozdaniu paczek żywnościowych dla mieszkańców Nowin Wielkich i Pyrzan ) – 800 osób.
 • Wspólpraca ze Stowarzyszeniem „Wsparcie” Witnicy ( pomoc w rozdawaniu paczek żywnościowych na terenie wsi Nowiny Wielkie ) – 500 osób.
 • Przygotowanie projektu SPD dla świetlicy środowiskowej na zadanie dotyczące „Ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwój twórczości amatorskiej na terenie gminy „ do U.M. i G. Witnica. Uzyskanie kwoty 4 000 zł na realizację zespołów tanecznych i rozwój sportu lokalnego przy świetlicy środowiskowej w Nowinach Wielkich ( ok. 50 dzieci i młodzieży).