SPOSOBY I FORMY OCENIANIA ZDALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Sposoby i formy oceniania zdalnego z poszczególnych przedmiotów

 • Matematyka

Nauczyciel: Małgorzata Łukieńczuk

 1. Obowiązkowe podręczniki i ćwiczenia „Matematyka z plusem”.
 2. Obowiązkowy zeszyt przedmiotowy.
 3. Dostęp do Internetu.

Oceny w czasie nauczania online będą wystawiane za następujące zadania:

 1. Wykonanie ćwiczenia/ ćwiczeń na platformie online – ocenianie na bieżąco,
  2. Wykonanie zadania w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie ćwiczeń i przesłanie zdjęcia jako potwierdzenia – ocenianie na bieżąco,
  3. Wykonanie zadania na załączonej karcie pracy – odesłanie wypełnionej karty – ocenianie na bieżąco,
 2. Wykonanie prac dodatkowych dla chętnych (zadania o podwyższonym stopniu trudności, projekty itp.).
  Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego:
  1.Regularne sprawdzanie wiadomości od nauczyciela
  2.Zapoznanie się z wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela
  3. W razie problemów ze zrozumieniem zadania, kontaktowanie się z nauczycielem
  5.Terminowe przesyłanie zadań na adres email podany przez nauczyciela.
  6. Podpisywanie prac imieniem i nazwiskiem.

W przypadku kłopotów technicznych (brak dostępu do Internetu, awaria sprzętu niezbędnego do nauczania zdalnego) rodzice natychmiastowo powiadamiają wychowawcę klasy.

 • język polski

Nauczyciel: Magdalena Kopiec

 1. Obowiązkowe podręczniki „Nowe słowa na start”.
 2. Obowiązkowy zeszyt przedmiotowy.
 3. Korzystanie z internetu.

Oceny w czasie nauczania online będą wystawiane za następujące prace:

 1. Dłuższa wypowiedź pisemna- wypracowanie : ocena wystawiana na bieżąco.
 2. Krótka wypowiedź pisemna- ocena wystawiana na bieżąco.
 3. Notatka wykonana w zeszycie przedmiotowym- ocena wystawiana na bieżąco.
 4. Zadanie wykonane online na platformie edukacyjnej- ocena wystawiana na bieżąco.
 5. Zadanie typu otwartego (argumentacja, wnioskowanie)- ocena wystawiana na bieżąco.

Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego:

 1. Uczestnictwo z zajęciach online.
 2. Wykonywanie wszystkich zadań w określonym czasie.
 3. Kontakt z nauczycielem w razie problemów.
 4. Podpisywanie prac imieniem i nazwiskiem.
 5. Wysyłanie prac na adres mailowy podany przez nauczyciela.

Nauczyciel: Karol Wojdyło

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie
w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Działania w ramach nauczania zdalnego będą prowadzone w oparciu o:

 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
 • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • podręczniki, ćwiczenia, które uczeń już posiada;
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem.

Wymagania, jakie musi spełnić uczeń, aby móc bez przeszkód uczestniczyć w nauczaniu zdalnym:

 1. Obowiązkowe podręczniki „Nowe słowa na start”.
 2. Obowiązkowy zeszyt ćwiczeń
 3. Obowiązkowy zeszyt przedmiotowy.
 4. Dostęp do Internetu.

Oceny w czasie nauczania online będą wystawiane za następujące prace:

 1. Dłuższa wypowiedź pisemna – wypracowanie: ocena wystawiana na bieżąco.
 2. Krótka wypowiedź pisemna – ocena wystawiana na bieżąco.
 3. Notatka wykonana w zeszycie przedmiotowym – ocena wystawiana na bieżąco.
 4. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń – ocena wystawiana po powrocie do szkoły.

Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego:

 1. Uczestnictwo w zajęciach online.
 2. Wykonywanie wszystkich zadań w określonym czasie.
 3. Kontakt z nauczycielem w razie problemów.
 4. Podpisywanie prac imieniem i nazwiskiem.
 5. Wysyłanie prac na adres mailowy podany przez nauczyciela lub za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.
 • Historia

Nauczyciel Grażyna Jaśkiewicz

Klasa IV- VIII

 1. Obowiązkowy podręcznik do historii„ Wczoraj i dziś” , wyd. Nowa Era
 2. Obowiązkowy zeszyt przedmiotowy
 3. Internet

Wiadomości i umiejętności będą sprawdzane oneline w następujący sposób

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności Klasa IV- VIII
Ćwiczenia podsumowujące opracowany dział

– utrwalenie i powtórzenie wiadomości

na bieżąco
Po każdym opracowanym temacie pisemne zadania w celu utrwalenia zapisane  pod tematem w zeszycie na bieżąco
Praca pisemna np. dłuższa wypowiedź z argumentacją ( rozprawka), notatka plan, na bieżąco
Prace dodatkowe dla chętnych na bieżąco
 • Geografia

Nauczyciel: Katarzyna Samoszuk

Klasa 4-8

 1. Obowiązkowe podręczniki “Puls życia”, wyd. Nowa Era
 2. Obowiązkowy zeszyt przedmiotowy.

3.Obowiązkowy zeszyt ćwiczeń.

4.Internet

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane online w następujący sposób:

 

Za co będę oceniać?

W ciągu nauczania zdalnego

Klasa 4-8
Notatka w zeszycie przesłana online Na bieżąco
Wykonanie ćwiczenia/ ćwiczeń na platformie online Na bieżąco
Zadanie wykonane w zeszycie przesłane online Na bieżąco
Zadanie wykonane na karcie pracy przesłane online Na bieżąco
Prace dodatkowe dla chętnych  m in. referaty, projekty online Na bieżąco
 Uczestnictwo w zajęciach, aktywność online Na bieżąco

 

Zadania ucznia w czasie zdalnego nauczania:

1.Regularnie sprawdzam wiadomości od nauczyciela
2.Zapoznaję się z wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela
3.Jeżeli czegoś nie rozumiem, kontaktuję się z nauczycielem
4.Wszystkie zlecone zadania i quizy staram się wykonywać samodzielnie
5.Terminowo przesyłam prace (termin do następnej lekcji  każda klasa)
6.Wiadomości oraz testy i quizy on- line podpisuję imieniem i nazwiskiem
7.Jeżeli uczeń ma kłopoty techniczne( dostęp do Internetu, zepsuł się komputer itp.) natychmiast rodzic musi poinformować nauczyciela.

Katarzyna Samoszuk nauczyciel biologii, geografii oraz przyrody. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 790456723.

 • język angielski

Nauczyciel: Kamil Kwiatkowski

Klasy I-III

Klasa I:

 1. Podręcznik New English Adventure Poziom 1 (wydawnictwo Pearson)
 2. Zeszyt ćwiczeń New English Adventure Poziom 1 (wydawnictwo Pearson)

Klasa II:

 1. Podręcznik New English Adventure Poziom 2 (wydawnictwo Pearson)
 2. Zeszyt ćwiczeń New English Adventure Poziom 2 (wydawnictwo Pearson)

Klasa III:

 1. Podręcznik New English Adventure Poziom 3 (wydawnictwo Pearson)
 2. Zeszyt ćwiczeń New English Adventure Poziom 3 (wydawnictwo Pearson)

 

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane w następujący sposób:

1) Notatka w zeszycie lub wykonane zadanie z podręcznika przesłane online za pomocą Whatsapp.

2) Zdjęcie wykonanego zadania w ćwiczeniach przesłane online za pomocą Whatsapp.

3) Prace dodatkowe dla chętnych przesyłane za pomocą Whatsapp.

 

 1. Zadania ucznia podczas nauki zdalnej:

1) Sprawdzanie wiadomości od nauczyciela w dni, w które zgodnie z planem odbywałyby się zajęcia.

2) Zapoznawanie się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.

3) Proponowane aplikacje i quizy obsługiwane są samodzielnie.

4) Czas na przesłanie pracy obowiązuje do końca tygodnia.

5) Wiadomości i prace pisemne powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem.

7) W razie problemów z wykonaniem zadania lub kłopotów z dostępem do Internetu można poinformować o tym nauczyciela.

Nauczyciel: Aleksandra Zakryszko

Klasy VI-VIII

Klasa VI:

 1. Podręcznik „Steps Plus” dla kl. VI wyd. Oxford
 2. Zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy.

Klasa VII:

 1. Podręcznik „Teen Explorer” dl kl. VII wyd. „Nowa Era”
 2. Zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy.

Klasa VIII:

 1. Podręcznik „Repetytorium Ósmoklasisty” wyd. Pearson
 2. Zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy.

Dla wszystkich klas zostaną założone konta na platformie „Google Classroom”.

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane w następujący sposób:

 • Notatka w zeszycie przesłana online.
 • Zadanie domowe, quiz na platformie Google classroom lub wykonany w zeszycie ćwiczeń/przedmiotowym przesłane online.
 • Prace dodatkowe dla chętnych.

Zadania ucznia podczas nauki zdalnej:

 • Regularnie sprawdzam wiadomości od nauczyciela.
 • Zapoznaję się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.
 • Interaktywne quizy wykonuję samodzielnie.
 • Terminowo przesyłam zadane prace.
 • Wiadomości i prace pisemne podpisuję imieniem i nazwiskiem.
 • Staram się pracować systematycznie – nie odkładam wszystkich zadań na ostatnią chwilę.
 • W razie kłopotów z dostępem do Internetu, niezwłocznie zgłaszam to nauczycielowi.

Nauczyciel: Łukasz Kułak

Klasy IV-V

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane w następujący sposób:

 1. Notatka w zeszycie przesłana online.
 2. Zadanie domowe lub karta pracy przesłana online.
 3. Prace dodatkowe – online

Zadania ucznia podczas nauki zdalnej:

1)     Regularnie sprawdzam wiadomości od nauczyciela.

2)     Zapoznaję się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.

3)     Interaktywne quizy wykonuję samodzielnie.

4)     Terminowo przesyłam zadane prace.

5)     Wiadomości i prace pisemne podpisuję imieniem i nazwiskiem.

6)     Staram się pracować systematycznie – nie odkładam wszystkich zadań na ostatnią chwilę.

7)     W razie kłopotów z dostępem do Internetu, niezwłocznie zgłaszam to nauczycielowi.

 • Przyroda

Nauczyciel: Katarzyna Samoszuk

Klasa 4-8

 1. Obowiązkowe podręczniki “Puls życia”, wyd. Nowa Era
 2. Obowiązkowy zeszyt przedmiotowy.

3.Obowiązkowy zeszyt ćwiczeń.

4.Internet

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane online w następujący sposób:

 

Za co będę oceniać?

W ciągu nauczania zdalnego

Klasa 4-8
Notatka w zeszycie przesłana online Na bieżąco
Wykonanie ćwiczenia/ ćwiczeń na platformie online Na bieżąco
Zadanie wykonane w zeszycie przesłane online Na bieżąco
Zadanie wykonane na karcie pracy przesłane online Na bieżąco
Prace dodatkowe dla chętnych  m in. referaty, projekty online Na bieżąco
 Uczestnictwo w zajęciach, aktywność online Na bieżąco

 

Zadania ucznia w czasie zdalnego nauczania:

1.Regularnie sprawdzam wiadomości od nauczyciela
2.Zapoznaję się z wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela
3.Jeżeli czegoś nie rozumiem, kontaktuję się z nauczycielem
4.Wszystkie zlecone zadania i quizy staram się wykonywać samodzielnie
5.Terminowo przesyłam prace (termin do następnej lekcji  każda klasa)
6.Wiadomości oraz testy i quizy on line podpisuję imieniem i nazwiskiem
7.Jeżeli uczeń ma kłopoty techniczne( dostęp do Internetu, zepsuł się komputer itp.) natychmiast rodzic musi poinformować nauczyciela.

Katarzyna Samoszuk nauczyciel biologii, geografii oraz przyrody. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 790456723.

Klasa 4

Nauczyciel Teresa Fronczak

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane online w następujący sposób:

 

Notatka w zeszycie przesłana online Na bieżąco
Wykonanie ćwiczenia/ ćwiczeń na platformie online Na bieżąco
Zadanie wykonane w zeszycie przesłane online Na bieżąco
Zadanie wykonane na karcie pracy przesłane online Na bieżąco
Prace dodatkowe dla chętnych  m in. referaty, projekty online Na bieżąco

 

Zadania ucznia w czasie zdalnego nauczania:

1.Regularnie sprawdzam wiadomości od nauczyciela
2.Zapoznaję  się z wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela
3.Jeżeli czegoś nie rozumiem, kontaktuję się z nauczycielem
4.Wszystkie zlecone zadania i testy staram się wykonywać samodzielnie
5.Terminowo przesyłam prace (termin do następnej lekcji lub według polecenia nauczyciela)
6.Wiadomości oraz testy  on line podpisuję imieniem i nazwiskiem
7.Jeżeli uczeń ma kłopoty techniczne( dostęp do Internetu, zepsuł się komputer itp.) natychmiast rodzic musi poinformować nauczyciela.

 • język niemiecki

Nauczyciel: Dorota Waśków

 • Uczeń posiada podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy.

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane online w następujący sposób.

Formy i sposoby oceniania.

 • Notatka w zeszycie przesłana online(whatsapp, messenger lub drogą mailową)
 • Wykonane ćwiczenia przez ucznia w ćwiczeniach lub zeszycie wysłane online.
 • Uczestnictwo w zajęciach, aktywność online.

Zadania ucznia w czasie zdalnego nauczania:

 • Systematycznie sprawdzam wiadomości od nauczyciela.
 • Zapoznaję się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela.
 • W przypadku problemów kontaktuję się z nauczycielem.
 • Zadania wykonuję w miarę możliwości samodzielnie.
 • Terminowo przesyłam prace.
 • Jeżeli pojawią się problemy np. brak internetu, brak komputera itp. rodzic informuje nauczyciela.

Dorota Waśków nauczyciel języka niemieckiego numer telefonu 608690396.

 • Fizyka

Nauczyciel: Janusz Bukowski

 1. Test wiadomości po każdym dziale fizyki – wiedza oraz  umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie treści danego działu – może być przeprowadzony w trybie stacjonarnym lub w trybie online.
 2. Sprawdzian pisemny (forma testu lub zadań problemowych) – zakres wiedzy i umiejętności z 3-6 lekcji – może być przeprowadzony w trybie stacjonarnym lub w trybie online.
 3. Kartkówka – zakres wiedzy z ostatniej lekcji, może być przeprowadzona w trybie stacjonarnym,  z wykorzystaniem tabletów lub smartfonów.
 4. Praca domowa – terminowość     –  zgodność z założeniami     –  estetyka wykonania      – inwencja własna.
 5. Aktywność – zgodność wypowiedzi z tematem     – częstotliwość wypowiedzi – inwencja własna
 6. Odpowiedź ustna – zakres wiedzy z 3 lekcji – stosowana terminologia     – realizacja zadania.
 7. Eksperymenty, obserwacje, doświadczenia – może być przeprowadzony w trybie stacjonarnym (indywidualnie albo grupowo) lub w trybie online (wyłącznie indywidualnie udokumentowane w formie obrazu video).
 • Chemia

Nauczyciel Joanna Mazurkiewicz

Klasa 7 – 8

1.Podręcznik „Chemia Nowej Ery” wyd. Nowa Era

2.zeszyt przedmiotowy

3.internet.

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane online:

1.Notatka w zeszycie przesłana online na bieżąco

 1. Zadania w zeszycie przesłane online na bieżąco
 2. Karta pracy przesłana online na bieżąco
 3. Aktywność online na bieżąco

Przedmiotowe ocenianie:

 1. W przypadku zadań zleconych online zasady oceniania danej pracy są załączone w treści zleconego zadania
 2. Ocena z aktywności jest wystawiona na podstawie systematyczności oddawanych krótkich zadań domowych

Rodzaje zadań zleconych uczniowi do wykonania:

– wykonanie zadania w zeszycie przedmiotowym i przesłanie zdjęcia jako potwierdzenia,

-odesłanie wypełnionej karty pracy,

-wykonanie ćwiczenia na platformie.

Kontakt ucznia z nauczycielem poprzez:

– email,

-WhatsApp.

 • Edukacja wczesnoszkolna

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  KLASY I – III

NAUCZANIE ZDALNE:

 • notatka w zeszycie przesłana online
 • wykonanie ćwiczeń w kartach pracy przesłane online
 • zadanie wykonane w zeszycie przesłane online
 • test sprawdzające wiadomości i umiejętności na platformie edukacyjnej
 • pamięciowa znajomość wierszy i piosenek sprawdzana online
 • działalność praktyczna udokumentowana zdjęciem lub filmem przesłana online
 • prace dodatkowe dla chętnych przesłane online
 • aktywność własna.
 • Wychowanie fizyczne

Nauczyciel: Jacek Zagozda

 1. Udział i aktywność w proponowanych zajęciach wf on-line w domu przez nauczyciela po 11 marca 2020 potwierdzona powinna być wykonanym zdjęciem, filmikiem  np. w trakcie ćwiczeń  z tych propozycji zajęć lub innych form aktywności fizycznej w domu przez siebie zainspirowanych przynajmniej raz w miesiącu i wysłaniem na e-mail nauczyciela wf  [email protected].
 • Technika

Nauczyciel  Roman Miciak

 1. Zasady oceniania z techniki – nauczanie zdalne
  Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane online w następujący sposób:
  1. W przypadku zadań pisemnych lub praktycznych zlecanych online zasady oceniania danej pracy załączone są w treści zlecanego zadania.
  2 .Oceny z aktywności stawiane są za wykonanie 3 krótkich zadań domowych, zadanych podczas kilku lekcji wg zasady
  – 3 wykonane zadania maksymalnie ocena 5
  – 2 wykonane zadania maksymalnie ocena 4
  – 1 wykonane zadanie maksymalnie ocena 3

Rodzaje zadań zlecanych online:
1. Wykonanie ćwiczenia/ ćwiczeń na platformie online
2. Wykonanie zadania w zeszycie lub na kartce i przesłanie zdjęcia jako potwierdzenia
3. Wykonanie zadania na załączonej karcie pracy – odesłanie wypełnionej karty.

 1. Wykonanie pracy praktycznej i przesłanie zdjęcia jako potwierdzenia.
  II. Edukacja zdalna – obowiązki ucznia
  1. Regularnie sprawdzam wiadomości od nauczyciela
  2. Zapoznaję się z wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela
  3. Jeżeli czegoś nie rozumiem, kontaktuję się z nauczycielem
  4. Wszystkie zlecone zadania i quizy wykonuję samodzielnie
  5. Terminowo przesyłam prace
  6. Wiadomości oraz testy i quizy online podpisuję imieniem i nazwiskiem
  7. Jeżeli masz kłopoty techniczne( dostęp do Internetu, zepsuł się komputer itp.) natychmiast rodzic musi poinformować nauczyciela.

Roman Miciak nauczyciel techniki. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 505 075 352

 • Plastyka

Nauczyciel Anna Cincio

Komunikacja z uczniami i rodzicami oraz przesyłanie materiałów edukacyjnych poprzez komunikator Whatsapp .

Uczniowie otrzymują od nauczyciela materiały edukacyjne do samodzielnego przeczytania, obejrzenia, przerobienia jak i wskazówki do wykonania pracy plastycznej.

Ocenie poddana jest praca wytwórcza ucznia, na  którą składa się : zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania pracy i możliwości w zasób środków do wykonania pracy.

Uczeń po przeanalizowaniu tematu, stworzeniu pracy plastycznej wykonuje jej zdjęcie, a następnie wysyła do nauczyciela na podane namiary tj.  komunikatory społeczne Whatsaapp, Messenger, oraz email, jak i wiadomość mms.

Uczeń otrzymuję informację zwrotną w formie komentarza do pracy jak i ocenę .

Nauczyciel prowadzi konsultacje, wsparcie w realizacji tematu i pracy plastycznej poprzez komunikatory społeczne, Whatsapp, Messenger, email.

 • Muzyka

Nauczyciel Jacek Piwkowski

Uczniowie otrzymują od nauczyciela materiały edukacyjne do samodzielnego przeczytania, obejrzenia, analizowania jak i wskazówki do wykonania pracy informatycznej. W przypadku zadań pisemnych lub praktycznych zlecanych online zasady oceniania danej pracy załączone są w treści zadania.

* Komunikacja z uczniami i rodzicami odbywa się w sposób społecznie przyjęty w szkole poprzez komunikator Whatsapp.

* Uczeń po zapoznaniu się z tematem i wykonaniu pracy, następnie wysyła wykonane zadanie do nauczyciela pocztą e-mail lub też komunikator. Ocenie poddana jest praca ucznia i jej zgodność z tematem, terminowość przesyłanych prac oraz czytelność, estetyka wykonania prac

*  Uczeń otrzymuje informację zwrotną w formie komentarza do pracy jak i ocenę dodaną w dzienniku elektronicznym Librus oraz w dzienniku szkolnym.

* Nauczyciel prowadzi konsultacje i wsparcie w realizacji tematu poprzez komunikator lub drogą e-mail oraz telefonicznie Jacek Piwkowski 692457587.

 

Nauczyciel Grażyna Jaśkiewicz

Klasa IV- V

 1. Obowiązkowy podręcznik do muzyki „ Lekcja muzyki”, wyd. Nowa Era
 2. Obowiązkowy zeszyt do muzyki.
 3. Internet
Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności klasy IV- V
Zadania podsumowujące opracowane treści na bieżąco

 

Wszystkie prace uczniowie z historii, wos-u i muzyki przesyłają na pocztę elektroniczną

( adres został już przekazany rodzicom, a uczniowie już przesyłają wykonane prace). Informacja zwrotna na temat oceny pracy z uzasadnieniem zostanie przesłana przez nauczyciela również drogą elektroniczną indywidualnie. Ocenianie jest zgodne z zasadami oceniania funkcjonującymi w szkole.

Uczeń zobowiązany jest do:

 • systematycznej i samodzielnej pracy w domu,
 • śledzenia informacji przekazywanych przez nauczyciela,
 • terminowego przesyłania wyznaczonych prac przez nauczyciela na pocztę elektroniczną,
 • pisanie prac czytelnie, estetycznie i ich podpisywanie,
 • korzystania ze stron internetowych przesyłanych przez nauczyciela w celu utrwalenia wiadomości i umiejętności.
 • kontaktowania się z nauczycielem w razie problemów i niejasności związanych z wykonywaną pracą

 

 • Zajęcia komputerowe

Nauczyciel Małgorzata Abramyk

NAUCZANIE ZDALNE:

 • test sprawdzające wiadomości i umiejętności na platformie edukacyjnej,
 • praktyczne posługiwanie się komputerem czy telefonem,
 • działalność praktyczna udokumentowana zdjęciem lub filmem przesłana online,
 • prace dodatkowe dla chętnych przesłane online,
 • aktywność własna.

 

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

Nauczyciel Marek Sokół

 1. Wskaźniki wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny oraz skala ocen nie ulegają zmianie.
 2. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się w formach wskazanych przez nauczyciela:
 3. wymiana korespondencji elektronicznej – przesyłanie wiadomości, zdjęć lub skanów notatek,
 4. kontakt telefoniczny lub przez komunikator internetowy,
 5. udział w wideokonferencji.
 6. Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 7. Uczniowie mają obowiązek wykonywać zadania w formie ustalonej przez nauczyciela. Zadania mają charakter obligatoryjny oraz podlegają ocenie.
 8. Uczniowie oraz rodzice mają prawo do konsultacji z nauczycielem poprzez następujące formy:
 9. wymiana korespondencji elektronicznej,
 10. rozmowa telefoniczna,
 11. rozmowa przez komunikator internetowy,
 12. udział w wideokonferencji.
 • WOS

Nauczyciel Grażyna Jaśkiewicz

 1. Obowiązkowy podręcznik do wos- u „ Dziś i jutro”, wyd. Nowa Era
 2. Obowiązkowy zeszyt przedmiotowy
 3. Internet

Wiadomości i umiejętności będą sprawdzane oneline w następujący sposób

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności Klasa IV- VIII
Ćwiczenia podsumowujące opracowany dział

– utrwalenie i powtórzenie wiadomości

na bieżąco
Po każdym opracowanym temacie pisemne zadania w celu utrwalenia zapisane  pod tematem w zeszycie na bieżąco
Praca pisemna np. dłuższa wypowiedź z argumentacją ( rozprawka), notatka plan, na bieżąco
Prace dodatkowe dla chętnych na bieżąco

 

 • Biologia

Nauczyciel: Katarzyna Samoszuk

Klasa 4-8

 1. Obowiązkowe podręczniki “Puls życia”, wyd. Nowa Era
 2. Obowiązkowy zeszyt przedmiotowy.

3.Obowiązkowy zeszyt ćwiczeń.

4.Internet

Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane online w następujący sposób:

Za co będę oceniać?

W ciągu nauczania zdalnego

Klasa 4-8
Notatka w zeszycie przesłana online Na bieżąco
Wykonanie ćwiczenia/ ćwiczeń na platformie online Na bieżąco
Zadanie wykonane w zeszycie przesłane online Na bieżąco
Zadanie wykonane na karcie pracy przesłane online Na bieżąco
Prace dodatkowe dla chętnych  m in. referaty, projekty online Na bieżąco
 Uczestnictwo w zajęciach, aktywność online Na bieżąco

 

Zadania ucznia w czasie zdalnego nauczania:

1.Regularnie sprawdzam wiadomości od nauczyciela.
2.Zapoznaję się z wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.
3.Jeżeli czegoś nie rozumiem, kontaktuję się z nauczycielem.
4.Wszystkie zlecone zadania i quizy staram się wykonywać samodzielnie.
5.Terminowo przesyłam prace (termin do następnej lekcji każda klasa)
6.Wiadomości oraz testy i quizy on line podpisuję imieniem i nazwiskiem
7.Jeżeli uczeń ma kłopoty techniczne( dostęp do Internetu, zepsuł się komputer itp.) natychmiast rodzic musi poinformować nauczyciela.

Katarzyna Samoszuk nauczyciel biologii, geografii oraz przyrody. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 790456723.

 

 • Informatyka

Nauczyciel Jacek Piwkowski

Uczniowie otrzymują od nauczyciela materiały edukacyjne do samodzielnego przeczytania, obejrzenia, analizowania jak i wskazówki do wykonania pracy informatycznej. W przypadku zadań pisemnych lub praktycznych zlecanych online zasady oceniania danej pracy załączone są w treści zadania.

* Komunikacja z uczniami i rodzicami odbywa się w sposób społecznie przyjęty w szkole poprzez komunikator Whatsapp.

* Uczeń po zapoznaniu się z tematem i wykonaniu pracy, następnie wysyła wykonane zadanie do nauczyciela pocztą e-mail lub też komunikator. Ocenie poddana jest praca ucznia i jej zgodność z tematem, terminowość przesyłanych prac oraz czytelność, estetyka wykonania prac

*  Uczeń otrzymuje informację zwrotną w formie komentarza do pracy jak i ocenę dodaną w dzienniku elektronicznym Librus oraz w dzienniku szkolnym.

* Nauczyciel prowadzi konsultacje i wsparcie w realizacji tematu poprzez komunikator lub drogą e-mail oraz telefonicznie Jacek Piwkowski 692457587.

Powyższe zmiany obowiązują od 25.03. do 10.04.2020 roku lub do odwołania na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.03.2020 r  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24.03.2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.