Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W NOWINACH WIELKICH

Sprzątanie świata w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich

Tegoroczne sprzątanie świata odbyło się 30 września 2016. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie i nauczyciele, poprzez bezpośredni udział w porządkowaniu terenów wokół szkoły i okolicznych dróg. Celem akcji było zwrócenie uwagi uczniów o troskę o najbliższe otoczenie, o właściwe postawy i wyrobienie wrażliwości na potrzebę ochrony przyrody.