Sprzątanie Świata

Tradycyjnie jak co roku przedszkolaki wzięły udział w akcji Sprzątania Świata. Głównym celem tej akcji było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska, recyklingu. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.