Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich.

   11- go listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Obecnie obchodzimy 103 rocznicę tego radosnego wydarzenia. Droga do wolności była jednak długa i tragiczna. Działalność Legionów Polskich, powstania narodowe: listopadowe i styczniowe, determinacja polskiego narodu w walce z rusyfikacją i germanizacją, udział naszych rodaków w I wojnie światowej to tylko niektóre z przykładów walki Polaków o wolną Polskę.

   Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich 09- go listopada została zorganizowana uroczysta akademia upamiętniająca to ważne wydarzenie i wybitne postacie, które swą postawą i zaangażowaniem budzą nasz szacunek. Bardzo aktywnie włączyły się w przygotowanie i przebieg uroczystości uczennice   klasy VII. Zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać i zaśpiewać kilka  pieśni patriotycznych np. „ Rotę”, „ Boże coś Polskę”  i „ Przybyli ułani” jakże popularną wśród uczniów. Na koniec mogliśmy obejrzeć film z udziałem naszych absolwentów na temat Święta Niepodległości, co możemy zrobić my dzisiaj, by oddać szacunek i cześć naszym rodakom, którzy walczyli za wolną Polskę.

   Pierwszy raz w uroczystości patriotycznej w naszej szkole uczestniczyły dzieci z  przedszkola w Nowinach Wielkich. Ich zachowanie było wzorem obywatelskiej postawy.

   Na uwagę zasługuje też postawa wszystkich uczniów , którzy wyrazili swój szacunek do polskiej historii i tradycji śpiewając hymn oraz ubierając się w strój galowy z kotylionem w barwach narodowych.