Święto Niepodległości  w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich…

 

   11- go listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Obecnie obchodzimy 105 rocznicę tego radosnego wydarzenia. Droga do wolności była jednak długa i tragiczna. Działalność Legionów Polskich, powstania narodowe: listopadowe i styczniowe, determinacja polskiego narodu w walce z rusyfikacją i germanizacją, udział naszych rodaków w I wojnie światowej to tylko niektóre z przykładów walki Polaków o wolną Polskę.

   Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich 13- go listopada została zorganizowana uroczysta akademia upamiętniająca to ważne wydarzenie i wybitne postacie, które swą postawą i zaangażowaniem budzą nasz szacunek. Bardzo aktywnie włączyły się w przygotowanie i przebieg uroczystości uczennice   klasy VII i VIII. Zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać i zaśpiewać kilka  pieśni patriotycznych np. „ Rotę” czy „ Przybyli ułani” . Uroczystość uświetniła klasa III. Dziewczęta i chłopcy zaśpiewali piosenkę i pięknie wyrecytowali wiersz o tematyce niepodległościowej.

   Zachowanie wszystkich uczniów było wzorem obywatelskiej postawy. Swój szacunek do polskiej historii i tradycji wyrazili śpiewając hymn oraz ubierając się w strój galowy z kotylionem w barwach narodowych.