Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich.

   11- go listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Obecnie obchodzimy 99 rocznicę tego radosnego wydarzenia. Droga do wolności była jednak długa i tragiczna. Działalność Legionów Polskich, powstania narodowe: listopadowe i styczniowe, determinacja polskiego narodu w walce z rusyfikacją i germanizacją, udział naszych rodaków w I wojnie światowej to tylko niektóre z przykładów walki Polaków o wolną Polskę.

   Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich 13- go listopada została zorganizowana uroczysta akademia upamiętniająca to ważne wydarzenie i wybitne postacie, które swą postawą i zaangażowaniem budzą nasz szacunek. Bardzo aktywnie włączyli się w przygotowanie i przebieg uroczystości chłopcy i dziewczęta  z klasy VII. Zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne i recytatorskie.

   Na uwagę zasługuje postawa wszystkich uczniów , którzy wyrazili swój szacunek do polskiej historii i tradycji śpiewając hymn narodowy oraz ubierając się w strój galowy z kotylionem w barwach narodowych.

Nauczycielka historii

Grażyna Jaśkiewicz