Święto Ziemi….

Święto Ziemi

W Zespole Edukacyjnym w Nowinach Wielkich pomimo braku uczniów, wszyscy zdalnie świętowali Dzień Ziemi, który przypada co roku na 22 kwietnia. Zabawili się w przyjaciół ziemi. Poznali walory krajobrazowe naszej planety i jej wspaniałych mieszkańców. Zaobserwowali obecne kłopoty naszej ziemi. Dowiedzieli się jakie zniszczenia powodują pożary, wycinanie drzew, zaśmiecanie plastikami oraz zanieczyszczanie powietrza.  Zmiany jakie powstają na ziemi w skutek zaniedbań człowieka oraz niewłaściwego działania, są zagrożeniem dla życia ludzi, zwierząt i roślin. Uczniowie dowiedzieli się jak mogą zmienić sytuację planety na lepszą. Klasy młodsze uczyły się także śpiewać. Świętowanie przyniosło oczekiwany efekt : wiedzę o planecie i umiejętności, które pozwolą ją chronić teraz i w przyszłości.

 

Dyrektor