Szczegółowy sposób sparowania opieki i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji dla uczniów klas I-VIII, którzy będą przebywać w szkole podstawowej w Nowinach Wielkich od 18.05 do 07.06.2020 roku. ( z możliwością wydłużenia do 26.06.2020 roku)

Szczegółowy sposób sparowania opieki i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla klas uczniów I