Dokumenty Szkoły oraz Przedszkola

deklaracja obiady 2023-2024

HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA 2022 2023

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2022 2023

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2022 2023

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2022 2023

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2022 2023

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO 2022 2023

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA 2020-2021

RADA RODZICÓW SZKOŁY 2020-2021

Deklaracja dostępności aktualna

STATUT-ZE-W-NOWINACH-WIELKICH

Tryb zgłaszania przez rodziców chęci uzyskania opieki nad dzieckiem w Przedszkolu Gminnym

Procedury bezpieczeństwa przyjmowania dzieci i sprawowania nad nimi opieki w Przedszkolu Gminnym

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Przedszkolu Gminny

ZARZĄDZENIE NR 7-2020 DYREKTORA ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W NOWINACH WIELKICH

Regulamin przedszkola

Program wychowawczo – profilaktyczny

Wewnątrzszkolne ocenianie

Aneks w sprawie regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018-2019

Załącznik nr 1 do statutu Zespołu Edukacyjnego zawierający szczegółowe warunki oceniania zachowania dla klas IV-VIII

SZKOLNA INSTRUKCJA SPRAWDZIAN

REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO

REGULAMIN ZFŚS 2019

WNIOSEK DO ZFŚS

REGULAMIN RADY RODZICÓW szkoły

REGULAMIN RADY RODZICÓW przedszkola

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W ZESPOLE EDUKACYJNYM ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH

Obowiązki pracowników Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich w

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

zestaw programów wychowania przedszkolnego 2019-2020

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH NA ROK 2021-2022!

UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ NR 3

informacja o godzinach przyjmowania petentów

GODZINY LEKCJI

godziny pracy pedagoga

godziny otwarcia świetlicy szkolnej

GODZINY PRACY LOGOPEDY W ROKU SZKOLNYM 2019-2020