SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI KLAS I -VIII

Dnia 20 marca 2024 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – VIII.
Celem konkursu było:
• popularyzowanie wielobarwnej poezji dziecięcej,
• promowanie talentów recytatorskich,
• kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
W konkursie wzięło udział 16 recytatorów. Wśród prezentowanych utworów przeważały wiersze Jana Brzechwy. Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.
Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
Katarzyna Samoszuk- dyrektor szkoły,
Magdalena Kopiec- nauczyciel języka polskiego
Jacek Zagozda- nauczyciel wychowania fizycznego
Teresa Fronczak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:
1 miejsce: Leon Krzykała- uczeń 3 klasy
II miejsce: Hanna Czak- uczennica 1 klasy
II miejsce: Jan Lipiński- uczeń 2 klasy
II miejsce: Filip Błauciak- uczeń 5 klasy
III miejsce: Aleksander Prócheńko- uczeń 2 klasy
III miejsce: Antonina Lewicka- uczennica 3 klasy
III miejsce: Maria Haptar- uczennica 7 klasy
Wyróżnienie dla:
Melanii Błauciak- uczennicy 2 klasy
Natalii Laskowskiej-Łagiewczuk- uczennicy 2 klasy
Szymona Karolczaka- ucznia 2 klasy
Tomasza Lutostańskiego- ucznia 3 klasy
Dyplomy za udział w konkursie dla:
Marii Borowskiej- uczennicy 2 klasy
Leny Zielińskiej- uczennicy 2 klasy
Nadii Szady- uczennicy 3 klasy
Ksawerego Burzyńskiego- ucznia 4 klasy
Nadii Brzezińskiej- uczennicy 7 klasy
Zwycięzcy, wyróżnieni uczniowie oraz uczniowie którzy brali udział w konkursie otrzymali nagrody oraz dyplomy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział w konkursie i dzielenie się pięknem poezji.
Ważna informacja!
Zwycięzcy zostają zakwalifikowani do udziału w gminnym konkursie recytatorskim, który odbędzie się 24 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Witnicy.
Przed konkursem będą wraz z wychowawcami oraz logopedą pracowali nad dykcją, czyli nad budowaniem świadomości swego głosu oraz wychwytywaniem własnych błędów podczas recytacji.
Organizatorzy:
Hanna Krobicka- logopeda
Bogumiła Kasperek- pedagog