UCZCIJMY ICH PAMIĘĆ!!!

29- go września w Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich odbył się uroczysty apel. Jego     tematyka związana była z  II wojną światową. Wrzesień- październik 1939 roku, walka obronna Polaków, czasy okupacji, Powstanie Warszawskie to bardzo tragiczny okres w  dziejach polskiego narodu i państwa. Jednocześnie to czasy ogromnego heroizmu i bohaterstwa naszych rodaków, z których wielu nie dożyło wyzwolenia. To właśnie im uczniowie naszej szkoły swoim występem złożyli hołd i podziękowanie. Jednocześnie przybliżyli te czasy swoim kolegom i koleżankom. Dziewczęta i chłopcy z klasy VIII przygotowywali się do uroczystości szkolnej przez cały wrzesień. Pogłębili swoją wiedzę na temat II wojny światowej, recytowali wiersze wybitnych poetów, którzy w swojej twórczości opisywali tragizm polskiego narodu. Uczniowie z klas młodszych włączyli się do uroczystości śpiewając piosenki o tematyce wojennej. Tradycyjnie, jak zawsze takiego dnia w szkole obowiązywał dzień galowy. Wszyscy uczniowie ubrani byli w odświętne stroje, do których mieli przypięte kotyliony w barwach narodowych. Ten piękny nasz zwyczaj jeszcze bardziej podkreśla znaczenie uroczystości i oddaje szacunek naszych uczniów do polskiej historii i tradycji.

 

Grażyna Jaśkiewicz

Jacek Piwkowski