Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W NOWINACH WIELKICH

Uczniowski Klub Sportowy

przy Szkole Podstawowej w Nowinach Wielkich

O KLUBIE

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NOWINY WIELKIE – sekcja saneczkarstwa lodowego  działa od 1996 roku. Procesem szkolenia obejmuje  utalentowanych zawodników w kategorii seniora, młodzieżowca, juniora, juniora młodszego, młodzika, orlika /zarejestrowanych jest 70 zawodników posiadających licencje PZSSan./ .

Klub posiada niezbędny sprzęt wartości kilkuset tysięcy złotych (sanki, sankorolki, kaski, stroje, rękawice, wizjery, itp.)do uczestnictwa w imprezach o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i krajowym. Poza tym posiada trenażery i wieżę startową wykonaną społecznie przez rodziców do treningów startów oraz siłownię w pobliskim Świerkocinie do całorocznego treningu ogólnorozwojowego i siły dynamicznej. W okresie zimowym naturalnie wyżłobiony tor saneczkowy o dł.800m. Zaś w okresie letnim możliwość korzystania z drogi asfaltowej położonej na pobliskich wzgórzach morenowych.  Dużą pomoc w trakcie zgrupowań i konsultacji okazują trenerom klubowym serwisanci i mechanicy Robert Grudziński, Leszek Pocztarek  oraz prezes klubu Zofia Pocztarek – która zarazem prowadzi całą obsługę administracyjno-księgową klubu. Wszyscy wymienieni wykonują swoją pracę na zasadzie wolontariatu.

ZARZĄD KLUBU

ZOFIA POCZTAREK – Prezes Klubu, jednocześnie pełniąca w klubie funkcję księgowej i wykonująca prace administracyjno-biurowe, we władzach Polskiego Związku Sportów Saneczkowych pełni funkcję członka prezydium, w Radzie Wojewódzkiej Lubuskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Gorzowie Wlkp. pełni funkcję członka komisji rewizyjnej

  1. ROBERT GRUDZIŃSKI – Sekretarz Klubu, serwisant-mechanik klubowy.
  2. MARIUSZ WOJTUŚCISZYN – W-ce Prezes Klubu
  3. DANIEL DOMOWICZ – Członek Zarządu Klubu
  4. JACEK ZAGOZDA – Członek Zarządu Klubu, w klubie wykonuje prace informatyczno-biurowe oraz logistyczne, w woj. lubuskim pełni funkcję trenera koordynatora kadry wojewódzkiej juniorów młodszych i młodzików, sekretarz Rady Wojewódzkiej Lubuskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Gorzowie Wlkp.
  5. ROMAN MICIAK – Członek Zarządu Klubu, nauczyciel wf w Dąbroszynie i w Kamieniu Wielkim, trener klubowy
  6. KRZYSZTOF LIPIŃSKI– Członek Zarządu Klubu, Trener klubowy ,olimpijczyk.