Uczymy się przez doświadczanie.

Uczniowie klasy trzeciej często uczą się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie rzeczywistości. Przyswajanie wiedzy może być ciekawe i przyjemne, rozbudzające wyobraźnię młodego człowieka. Ważne jest, aby młode pokolenie doświadczyło takiego sposobu nauczania, który spowoduje, że treści im przekazywane zapamiętają do końca życia. Te zajęcia dzieciaki po prostu kochają.