,,Upowszechnianie sportów zimowych w gminie Witnica ” w roku2020.

Program Ministerstwa Sportu  „Zajęcia sportowe dla uczniów – upowszechnianie sportów zimowych” został zrealizowany przez Uczniowski Klub Sportowy przy szkole podstawowej w Nowinach Wielkich.

Program Ministerstwa Sportu „Zajęcia sportowe dla uczniów – upowszechnianie sportów zimowych” został zrealizowany przez Uczniowski Klub Sportowy przy szkole podstawowej w Nowinach Wielkich. W okresie 24 stycznia – 9 lutego br. w zajęciach wzięło udział około 90 uczniów. Miejscem zajęć było lodowisko w Gorzowie Wlkp. Zajęcia trwały po godzinie dla każdej grupy, pod okiem instruktorów na sztucznie lodzonym lodowisku. Na połowie tafli grupa 20 dzieci przez pół godziny korzystała z gier i zabaw na łyżwach. W tym czasie druga grupa doskonaliła lub uczyła się tzw. wiosłowania na sankach przy pomocy rękawic do których były przyklejone kolce. Oprócz tego wykonywała też wielokrotne starty przy pomocy trenażera. Po pół godzinie grupy zamieniały się rolami. Wszystkie zajęcia pokazały jak olbrzymie jest zapotrzebowanie w biednej, wiejskiej gminie na tego rodzaju aktywność fizyczną w okresie zimowym. W dowozy dzieci do Gorzowa Wlkp. angażowali się również rodzice, którzy razem z dziećmi bawili się na lodowisku. Te zajęcia i zaangażowanie czasami całych rodzin pokazały jak ważne są takie spotkania, które aktywizują do ruchu różne pokolenia. Przy prowadzeniu zajęć oprócz trenerów i członków Zarządu Klubu brali udział starsi członkowie Klubu, a w zajęciach brały udział ich dzieci.

Dla przypomnienia projekt ten realizowany jest z dużym powodzenie już od pięciu lat.