UWAGA RODZICE !!!

Dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych !!!