WKRĘCENI W CZYTANIE – DZIENNICZKI LEKTUR

Jednym z zadań projektu „Wkręceni w czytanie” finansowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Witnicy było założenie dzienniczka lektur w klasach I-III. Celem tego działania było propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku czytania lektur, wzbudzanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni.

Niestety trudno w dobie pandemii i zdalnego nauczania w pełni zrealizować to zadanie, ale postanowiliśmy podołać temu wyzwaniu i je zrealizować. Uczniowie w domach mieli przeczytać wyznaczoną lekturę i wykonać  do niej ilustracje, następnie przesłać zdjęcia.

Poziom prac dzieci był bardzo wysoki, uhonorowani zostali uczniowie.

KLASA I:

Gabriela Dąbrowska i Maja Jach

KLASA II:

Karolina Pniszek

KLASA III:

Alicja Semeniuk, Sebastian Pęczak i Jakub Maćkała

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody książkowe.

Wszystkie prace, będzie można oglądać na wystawie w bibliotece szkolnej.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

Wszystkim życzymy samych miłych  i ciekawych spotkań z lekturą.

B.Kasperek

GABRYSIA DĄBROWSKA KLASA I

MAJA JACH KLASA I

KAROLINA PNISZEK  KLASA II

ALICJA SEMENIUK KLASA III

SEBASTIAN PĘCZAK KLASA III

JAKUB MAĆKAŁA KLASA III