Wycieczka Samorządu Uczniowskiego do Mìędzyrzeckiego Rejonu Umocnień.