ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU SELEKTYWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

W październiku przedszkole brało udział w spotkaniu z przedstawicielami Celowego Związku Gmin z Sulęcina. Celem tego spotkania był wzrost świadomości przedszkolaków w zakresie prawidłowej selekcji zbiórki odpadów. Dzieci poprzez zabawę uczyły się jak prawidłowo segregować odpady.