Aneks nr 2 do Statutu Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich