Komunikat

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 31 maja 2021 roku w roku szkolnym 2021/22 w naszej szkole wprowadza się zajęcia wspomagające dla uczniów klasa IV-VIII, którzy po nauczaniu zdalnym mają trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W naszej szkole zgodnie z potrzebą uczniów i możliwością organizacyjną szkoły, zajęcia powyższe będą  prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniem i nie mogą być realizowane zdalnie. Rodzice, którzy są chętni, aby ich uczniowie skorzystali z w/w zajęć muszą złożyć pisemną deklarację ( załącznik nr 1) uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających do 21 czerwca br.