Rekrutacja Przedszkole Gminne ” Na Środku Świata”

Komunikat

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku „ Prawo Oświatowe” (art.. 149-162), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół placówek i centrów, Uchwały nr LXI/367/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym oraz zarządzenia nr WOR.050/15/2022 WKOS Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z 31 stycznia 2022 roku w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich podaje informacje o rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego „ Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich.